ЗАМ.-МИНИСТЪР МИТКО ТОДОРОВ: ДО 1 ЮЛИ Т. Г. ТРЯБВА ДА ЗАВЪРШИ ПЪРВИЯТ ЕТАП ОТ РАБОТАТА ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

    Днес на „Сцена 17” в Министерство на културата се проведе пресконференция, на която бяха представени структурните документи и резултатите от работата на работните групи, изготвящи Националната стратегия за развитие на българската култура.
    Пресконференцията бе организирана от Наблюдаващия комитет на Стратегията, в нея участваха заместник-министърът на културата Митко Тодоров, Диана Андреева - директор на Обсерваторията по икономика на културата, както и представители на граждански организации в областта на културата.
    В работата по изготвянето на стратегията има пълна прозрачност, а най-важното е, че ние разширихме обхвата на понятието Национална стратегия за развитие на българската култура, включвайки в нея изкуствата, недвижимото културно наследство, творческите и културни индустрии, както и културния туризъм, каза заместник-министър Митко Тодоров, който е член на Наблюдаващия комитет на Националната стратегия за развитие на културата. В състава на Наблюдаващия комитет на първо ниво участват и арх. Георги Стоев, зам.-министър на културата, Георги Владимиров, гл. експерт в Министерство на културата, проф. Нели Огнянова от СУ „Св. Климент Охридски”, Диана Андреева, директор на Обсерваторията по икономика на културата, както и доц. Биляна Томова от Обсерваторията по икономика на културата.
    „Националната стратегия е нова страница в българската култура, тя е исторически момент в българската културна политика, тъй като за първи път се изготвя такъв мащабен проект, и то в партньорство с неправителствения сектор, с участието и на представители на граждански организации в областта на културата, подчерта Диана Андреева, директор на Обсерваторията по икономика на културата.
    В подготовката на Националната стратегия за развитие на културата участват не само експерти от институциите, но и близо 150 представители на творчески и граждански организации, разпределени в 27 работни групи. До 1 юли т.г. трябва да завърши първият етап от работата по стратегията, която ще обхваща периода до 2020 г., обясни зам.-министър Митко Тодоров.
    Превръщането на културата в приоритет на икономиката е една от основните цели на бъдещата стратегия. Основанието за това е, че културните и творческите индустрии са един от двигателите на икономическия растеж - и у нас, и в страните от ЕС, допълни Диана Андреева. Тя отбеляза и необходимостта от търсене на механизми за алтернативно финансиране, за да не се разчита и занапред само и единствено на държавния бюджет. Една от идеите е например да се създаде микробанка "Култура", която ще може да осигурява микрокредитиране за проекти на неправителствени структури в сферата на културата.


© Министерство на културата на Република България, 2006-2018