BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Неделя, 20.10.2019
 
       


Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „директор” на Национален исторически музей – София.

обратно

(21.09 - 22.10 2007)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
 
На основание чл. 5, ал. 3 и 4 от Закона за закрила и развитие на културата,
чл. 90 и 91 от Кодекса на труда и чл. 3, ал.1 и чл.10, ал.2  от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти  /обн., ДВ, бр. 50/2007 г./
 
ОБЯВЯВА   КОНКУРС
 
За заемане на длъжността „директор” на Национален исторически музей  – София.
 
Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
 1. образование – висше в област „хуманитарни науки”;
 2. професионално направление  „история” и „ археология”;
 3. квалификационна  степен „магистър”;
 4. професионален опит - 10 години;
 5. научна степен или научно звание;
 6. кандидатите да представят концепция  в съответствие с чл. 5, ал.1, т. 2 и ал.2, т.3 от Наредба № Н-4 /2007 г. за провеждане на конкурс за директори на държавните културни институти  /обн., ДВ, бр. 50/2007 г./  и предложение за ръководен екип;
 
Длъжността се заема за срок от 5 години.
      
Начин на провеждане на конкурса
 1. документи;
 2. концепция.
      
Документи за участие в конкурса:
 1. молба  за  участие в конкурса;
 2. автобиография,  съгласно приложение  №1 от Наредба № Н-4  от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти  /обн., ДВ, бр. 50/2007 г.;
 3. документ за самоличност;
 4. диплом за висше образование, което се изисква за длъжността /копие и оригинал/, ако документа за придобито образование, специалност, квалификация е издадена в чужбина, се представя след признаване и  легализация от оправомощените органи в Република България в превод на български език;
 5. документ удостоверяващ научна степен или научно звание /копие и оригинал/;
 6. документ удостоверяващ професионален опит;
 7. свидетелство за съдимост /оригинал/;
 8. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата  дейност над 3 месеца /оригинал/;
 9. концепция за развитие на музея  – 7 екземпляра, подписани от кандидата, в запечатан плик, в обем не повече от пет страници.
 
Място и срок за подаване на документи:
Документи за участие в конкурса се подават  в срок до 1 месец от публикуване на обявата, в Министерство на културата, бул. „Ал. Стамболийски” № 17,  в „Човешки ресурси”, ет. 5, стая 505, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа,.


Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(15.2019 - 01.06.2020)
Резултати от проведения на 09.10.2019 г. конкурс за длъжността „директор” на Българския културен институт в Лондон, Великобритания »

(15.2019 - 01.06.2020)
Резултати от проведения на 08.10.2019 г. конкурс за длъжността „директор” на Българския културен институт в Братислава, Словашка република »

виж всички »
Зала "Средец"
(17 - 31.10.2019)
„Среща с пейзаж” – изложба живопис на Кристина Шишкова »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 129654174 Изработка : MediaPointDS