BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Четвъртък, 02.12.2021
 
       
ИНФОРМАЦИЯ на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „главен експерт” в отдел „Бюджет“, дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности“, Министерство на културата

обратно

(12.2021 - 30.06 2023)

ИНФОРМАЦИЯ

на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността

„главен експерт” в отдел „Бюджет“, дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности“,

Министерство на културата

 

В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста:

Комисията е разрабатила три варианта на тест, които включват въпроси, свързани с устройството и функционирането на министерството, и с професионалната област на длъжността.

Всеки вариант съдържа 20 въпроса. На всеки въпрос са дадени три възможни отговора, от които само един правилен.

Максималната оценка при правилен отговор на всички въпроси от теста е оценка „5,00“.

Комисията определи минимална оценка „4,00“, равна на 16 правилни отговора,  необходима за допускане до интервюто. При решени правилно 16 въпроса – оценка “4,00”, всеки следващ правилен отговор носи по 0,25 бала, както следва:

16 правилни отговора

Оценка “4,00”

17  правилни отговора

Оценка “4,25”

18  правилни отговора

Оценка “4,50”

19  правилни отговора

Оценка “4,75”

20  правилни отговора

Оценка “5,00”

По-малко от 16 правилни  отговора

Оценка “неиздържал”

 

 

Комисията реши времето за решаване на теста да е 45 минути.

Интервюто ще съдържа въпроси за установяване в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността, в съответствие с критериите за преценка на кандидатите-Приложение No 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто – минимум оценка „4,00“.

Крайният резултат на всеки кандидат е сбор от: оценката от теста, умножен по коефициент 3 и оценката от интервюто, умножена  по коефициент 5.Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(01.2021 - 31.12.2022)
Протокол №1 от заседание на комисия, определена със Заповед №РД9К-518/25.11.2021 г. на министъра на културата за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерство на културата »

(25.11.2021 - 31.12.2022)
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОСЛУШВАНЕТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА ПО ОПЕРНО ПЕЕНЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ – РИМ ЗА 2022 ГОДИНА, ПРОВЕЛО СЕ НА 25 НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА В МУЗЕЯ „БОРИС ХРИСТОВ“ »

виж всички »
Зала "Средец"
(24.11 - 08.12.2021)
Галерия "Средец" отлага откриването на изложбата заради трагичния инцидент на 23.11.2021 г. »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 155911519 Изработка : MediaPointDS