BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Сряда, 23.09.2020
 
       


Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Дом на ветераните на културата и изкуствата - София

обратно

(01.07 - 03.08 2020)

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

 

 

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДОМ НА ВЕТЕРАНИТЕ НА КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВАТА - СОФИЯ


1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1.1. Образование – висше;

1.2. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;

1.3. Трудов стаж – най-малко 5 години стаж и ръководен опит;

1.4. Да притежават управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

1.5. Да притежават организационна компетентност, а именно способност за планиране и организиране на дейността на Дома на ветераните на културата и изкуствата - София;

1.6. Да познават нормативната уредба, касаеща социалната дейност на ДВКИ, умение за анализиране и осъществяване на потребностите от социални услуги, които предоставя дома;

1.7. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и на неговите подразделения;

1.8. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;

1.9. Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

2. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на  Дома на ветераните на културата и изкуствата - София и  събеседване. 

3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в Министерство на културата, бул.”Ал.  Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:

3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

3.2. Документ за самоличност;

3.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;

3.4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит на кандидата /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, образец УП-3/ – копие;

3.5. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или при преустановяване на трудовата дейност за срок над 3 месеца;

3.6. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

4. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на Дома на ветераните на културата и изкуствата - София за срок от четири години, която се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници, която да съдържа:

4.1. Стратегии, планове и програми за развитие на дома за първата година;

4.2. Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението и финансирането на ДВКИ, начините за постигането им;

4.3. Мерки за подобряване на условията за поддържане и обновяване на базата с оглед създаване на оптимални условия за работа на дома;

4.4. Етапи за реализация на концепцията.

5. При подаването на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

6. Срок за заемане на длъжността – четири години.

 

                                        

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(21 - 30.09.2020)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” »

(17.2020 - 15.01.2021)
15 януари 2021 г. е крайният срок за номиниране на обекти за присъждане на „Знак за европейско наследство” »

виж всички »
Зала "Средец"
(16.09 - 02.10.2020)
Галерия „Средец” представя юбилейна изложба на Цветан Казанджиев »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 138138502 Изработка : MediaPointDS