BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Неделя, 21.10.2018
 
       
Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Началник на отдел”, отдел „Недвижимо културно наследство“, в дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”

обратно

(07 - 17.08 2018)


Министерството на културата


 


На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,


 


ОБЯВЯВА КОНКУРС


за заемане на длъжността


„Началник на отдел”


 отдел „Недвижимо културно наследство“, в дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”


 


1. Кратко описание на длъжността: Планиране, организиране, ръководене и контрол на цялостната дейност на отдела. Подпомагане провеждането на политиката в сферата на недвижимото културно наследство, съгласно функциите на дирекцията.


1.1. Размер на основната заплата за длъжността:


-         от 510 до 1555 лв.


2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:


2.1. Образование – висше; образователно-квалификационна степен – „магистър“;


2.2. Област на висше образование – Технически науки;


2.3. Професионално направление – Архитектура, строителство и геодезия;


2.4. Предпочитана специалност – Архитектура;


2.5. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 5 години или придобит ранг II младши.


3. Допълнителни изисквания – владеене на английски език; компютърна грамотност.


4. Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.


5. Необходими документи за участие в конкурса: 


5.1. Заявление по образец;


5.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;


5.3. Диплом за придобито образование и образователно–квалификационна степен /ако е издадена в чужбина е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН/ - оригинал и копие;


5.4. Документи, удостоверяващи професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка, обр.УП-3, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина /легализиран по съответния ред /- оригинал и копие;


5.5. Автобиография.


6. Място и срок за подаване на документите: Министерство на културата, бул. “Ал. Стамболийски” № 17; всеки работен ден от 10.00 ч до 17.00 ч в срок – 10 дни от публикуване на обявлението в един централен ежедневник.


7. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.                   


8. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на служебния вход на Министерството на културата, бул. “Ал. Стамболийски “ № 17 и на интернет сайта на министерството.


За информация тел: 02/9400934; 02/9400845
Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(10 - 12.10.2018)
Списък на участниците, допуснати до конкурса за специализанти по оперно пеене за учебната 2018 - 2019 година в АКАДЕМИЯ “БОРИС ХРИСТОВ” – Рим »

(08.2018 - 15.01.2019)
15 януари 2019 г. е крайният срок за номиниране на обекти за присъждане на „Знак за европейско наследство” »

виж всички »
Зала "Средец"
(15 - 26.10.2018)
Изложбата „Николай Хайтов в българското кино” гостува в галерия „Средец” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 120255909 Изработка : MediaPointDS